A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2004. (IX. 15.) sz. rendelete

a vásárokról és piacokról szóló 22/1995. (VI. 30.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § (1) Az R. 1. § (3) bek. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„piac: általában napi, esetenként heti rendszerességű, - rendszerint szabadtéri - adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak.”

(2) Az R. 1. § (3) bek. b) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„vásár: országos vagy helyi jellegű, nem rendszeres, általában időszaki vagy szakjellegű adásvételi lehetőség, ahol az árukat az erre kijelölt helyen - általában nyílt területen - rendszerint kirakodással mutatják be.”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

3. § Az R. 2. sz. melléklete 2.) pontja hatályát veszti.

4. § Az R. 4. sz. mellékletének 10.,11.,12.,16.,21.,22.pontja hatályát veszti.

5. § (1) Az R. 1.sz. melléklete hatályát veszti.

(2) Az R. 6.sz. melléklete hatályát veszti.

(3) Az R. 2. - 5. sz. melléklet jelölése 1. - 4. sz. mellékletre változik.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. szeptember 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző