A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 15.) sz. rendelete

a MÁV- Aszódi Telep kerületi Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

1. § A rendelet 19. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2004. szeptember 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző