A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (IX. 15.) sz. rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) sz. rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésében az „aktív korú” helyébe „aktív korú, szociálisan rászorult” lép.

(2) A rendelet 9. § (1) bekezdésének harmadik gondolatjeles része, illetve a második gondolatjeles részből az „egyéb” szó elmarad.

(3) A rendelet 10. § (4) bekezdésének ötödik gondolatjeles része elmarad.

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. szeptember 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző