A Ferencvárosi Önkormányzat 3/2005. (III. 03.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról

Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 4. § (4) és (5) bekezdésekben a 15. § (5) bekezdésére való hivatkozás elmarad.

2. § A R. 15. § (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Ha az ideiglenes elhelyezés időtartama elérte a 2 évet, és az elhelyezett személy ellen nem érkezett a (4) bekezdés szerinti panasz, a Vagyonkezelési Bizottság dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről.”

3. § A R. 28. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi lép:

f) a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján ha a helyiség üres, jogszerű használattal nem terhelt, és annak bérbeadását a vele közvetlenül falszomszédos helyiség bérlője, tulajdonosa kéri, és az igényelt helyiség kisebb, mint a használatában álló helyiség,”

4. § (1) A R. 39. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi d) ponttal:

d) Az Aszódi lakótelepen lévő üres lakások 32. § (5) bekezdése szerinti árverése esetén elegendő az Aszódi lakótelepi lakástulajdonosok értesítése is.”

(2) A R. 39. § (3) bekezdése szerinti alapérték 1200 Ft.

(3) A R. 39. § (4) bekezdése szerinti kezelési díjak 3200 Ft/bérlemény/hó, illetve 1530 Ft/bérlemény/hó.

5. § A R. 8. sz. mellékletébe az alábbi módosítások kerülnek:

„(1) A „I. Bontandó épületek” közül a Berzenczey u. 41., Telepy u. 2/b., Thaly K. u. 33., Thaly K. u. 36. épületek elmaradnak

(2) A „II. Felújítandó épületek” közül a Lónyay u. 40., Márton u. 33., Mester u. 54., Sobieski u. 15. a I. Bontandó épületek közé kerülnek,

(3) A „III. Társasházzá alakulás megkezdve részből” az Osztag u. 19. elmarad.”

6. § A R. 9/a., 9/b., 9/c. sz. melléklete helyébe ezen rendelethez csatolt új 9/a, 9/b, 9/c. sz. melléklet lép.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

9. számú melléklet

a) Feltétlen eladásra javasolt helyiségek (pontszám: 37-ig)
Sorszám A bérlemény címe
1 1094 Angyal utca 4. pince II.
2 1094 Angyal utca 12. pince I.
3 1094 Angyal utca 12. pince II.
4 1094 Angyal utca 29. pince III.
5 1094 Angyal utca 41. pince I.
6 1097 Aszódi utca 4. földszint G91.
7 1097 Aszódi utca 4. földszint I.
8 1097 Aszódi utca 10. földszint G84.
9 1097 Aszódi utca 12. földszint G81.
10 1097 Aszódi utca 12. földszint III.
11 1092 Bakáts tér 3. pince I.
12 1092 Bakáts tér 3. földszint II.
13 1092 Bakáts tér 3. V.emelet I.
14 1092 Bakáts tér 8. pince I.
15 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince II.
16 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince III.
17 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince IV.
18 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince VI.
19 1093 Bakáts utca 5. földszint I.
20 1093 Bakáts utca 8. I.emelet 8.
21 1093 Bakáts utca 8. IV.emelet I.
22 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) II.
23 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) III.
24 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) IV.
25 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) V.
26 1094 Balázs Béla utca 30. földszint III.
27 1094 Berzenczey utca 8. pince I.
28 1094 Berzenczey utca 8. pince II.
29 1094 Berzenczey utca 26. szuterén (alagsor) I.
30 1094 Bokréta utca 27. pince I.
31 1094 Bokréta utca 27. pince II.
32 1094 Bokréta utca 27. földszint I.
33 1094 Bokréta utca 28. földszint III.
34 1094 Bokréta utca 31. földszint II.
35 1093 Boráros tér 3. pince I.
36 1093 Boráros tér 6. földszint III.
37 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület I. lépcsoh. pince I.
38 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület III. lépcsoh. pince III.
39 1095 Dandár utca 26. I. épület pince .
40 1095 Dandár utca 27. pince II.
41 1095 Dandár utca 27. pince III.
42 1098 Dési Huber utca 14. I. lépcsoh. földszint I.
43 1098 Dési Huber utca 20. B. épület pince I.
44 1098 Dési Huber utca 30. pince I.
45 1097 Drégely utca 7. földszint I.
46 1097 Drégely utca 7. földszint II.
47 1097 Ecseri út 21. földszint I.
48 1097 Ecseri út 25. földszint I.
49 1097 Ecseri út 29. földszint I.
50 1097 Ecseri út 29. földszint III.
51 1097 Ecseri út 29. földszint IV.
52 1097 Ecseri út 29. földszint VI.
53 1098 Epreserdő utca 24. I. lépcsoh. pince I.
54 1098 Epreserdő utca 32. I. lépcsoh. pince .
55 1098 Epreserdő utca 32. II. lépcsoh. pince .
56 1098 Epreserdő utca 32. III. lépcsoh. pince .
57 1092 Erkel utca 4. pince 0.
58 1092 Erkel utca 11. szuterén (alagsor) I.
59 1092 Erkel utca 12. pince I.
60 1092 Erkel utca 20. pince I.
61 1096 Ernő utca 5. IV.emelet 1.
62 1096 Ernő utca 17. pince I.
63 1096 Ernő utca 19. pince I.
64 1096 Ernő utca 19. pince IV.
65 1094 Ferenc körút 1. pince I.
66 1094 Ferenc körút 1. pince II.
67 1092 Ferenc körút 2-4. földszint IV.
68 1094 Ferenc körút 5. földszint III.
69 1092 Ferenc körút 6. A. épület pince I.
70 1092 Ferenc körút 8. pince I.
71 1092 Ferenc körút 10. pince I.
72 1092 Ferenc körút 12. pince I.
73 1094 Ferenc körút 13. pince I.
74 1094 Ferenc körút 13. pince II.
75 1092 Ferenc körút 14. pince I.
76 1094 Ferenc körút 15. pince I.
77 1094 Ferenc körút 15. pince II.
78 1092 Ferenc körút 16. pince I.
79 1092 Ferenc körút 16. 0. lépcsoh. földszint 0.
80 1094 Ferenc körút 17. pince I.
81 1094 Ferenc körút 17. földszint IV/TB2.
82 1094 Ferenc körút 27. pince I.
83 1094 Ferenc körút 27. pince II.
84 1092 Ferenc körút 28. földszint IV.
85 1094 Ferenc körút 29. pince I.
86 1092 Ferenc körút 30. pince I.
87 1094 Ferenc körút 31. pince I.
88 1094 Ferenc körút 33. pince V.
89 1092 Ferenc körút 38. pince II.
90 1092 Ferenc körút 38. pince III.
91 1092 Ferenc körút 40. pince I.
92 1094 Ferenc körút 41. pince I.
93 1092 Ferenc körút 42. pince I.
94 1094 Ferenc körút 43. szuterén (alagsor) 1.
95 1094 Ferenc tér 1. földszint I.
96 1094 Ferenc tér 4. földszint II.
97 1094 Ferenc tér 10. B. épület pince 38.
98 1097 Füleki utca 9. földszint G55.
99 1097 Füleki utca 9. földszint G56.
100 1097 Füleki utca 13. földszint G53.
101 1095 Gabona utca 2. pince I.
102 1095 Gabona utca 4. pince I.
103 1095 Gát utca 31. pince I.
104 1095 Gát utca 31. földszint 1/B.
105 1095 Gát utca 36. pince II.
106 1093 Gönczy Pál utca 2. pince III.
107 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint I.
108 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint III.
109 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint V.
110 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 1.
111 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 2.
112 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 3.
113 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 4.
114 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVII. lépcsoh. pince I.
115 1096 Haller utca 8-18. A. épület V. lépcsoh. pince I.
116 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVIII. lépcsoh. pince II.
117 1096 Haller utca 8-18. B. épület VIII. lépcsoh. földszint I.
118 1096 Haller utca 15. pince I.
119 1096 Haller utca 15. földszint I.
120 1096 Haller utca 22. pince 1.
121 1096 Haller utca 24. pince I.
122 1096 Haller utca 26. földszint IV.
123 1096 Haller utca 28. pince I.
124 1096 Haller utca 30. pince .
125 1096 Haller utca 30. földszint I.
126 1096 Haller utca 44. pince 1.
127 1096 Haller utca 44. pince 2.
128 1096 Haller utca 44. pince 3.
129 1096 Haller utca 44. pince 4.
130 1096 Haller utca 44. pince 5.
131 1096 Haller utca 44. pince 7.
132 1096 Haller utca 44. pince 8.
133 1097 Hentes utca 17. pince II.
134 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince I.
135 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince II.
136 1092 Hőgyes Endre utca 2. földszint IV/TB2.
137 1092 Hőgyes Endre utca 6. pince I.
138 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince I.
139 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince II.
140 1092 Hőgyes Endre utca 13. pince II.
141 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület pince I.
142 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. A. épület pince I.
143 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület földszint I.
144 1091 Ifjúmunkás utca 32. földszint I.
145 1093 Imre utca 5. pince II.
146 1095 Ipar utca 3. pince I.
147 1095 Ipar utca 3. pince II.
148 1095 Ipar utca 3. pince III.
149 1095 Ipar utca 3. földszint I.
150 1095 Ipar utca 4/C. pince II.
151 1095 Ipar utca 9. pince I.
152 1095 Ipar utca 9. magasföldszint I.
153 1095 Ipar utca 11. pince I.
154 1095 Ipar utca 13. pince I.
155 1095 Ipar utca 13. pince II.
156 1092 Kinizsi utca 13. pince II.
157 1092 Kinizsi utca 15. pince II.
158 1092 Kinizsi utca 33. pince I.
159 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB1.
160 1092 Kinizsi utca 35. pince II.
161 1092 Kinizsi utca 37. pince I.
162 1092 Knézits utca 2. pince I.
163 1092 Knézits utca 15. földszint IV.
164 1093 Közraktár utca 10. pince I.
165 1093 Közraktár utca 10. pince II.
166 1093 Közraktár utca 10. földszint I.
167 1093 Közraktár utca 12/B. pince I.
168 1093 Közraktár utca 34. pince IV.
169 1093 Közraktár utca 34. pince V.
170 1093 Közraktár utca 34. szuterén (alagsor) I.
171 1092 Köztelek utca 4/A. pince I.
172 1092 Köztelek utca 4/A. pince II.
173 1092 Köztelek utca 4/A. pince III.
174 1092 Köztelek utca 4/A. pince IV.
175 1096 Lenhossék utca 8. pince I.
176 1096 Lenhossék utca 41. IV.emelet 1.
177 1094 Liliom utca 2-4. pince I.
178 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB1.
179 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB2.
180 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB3.
181 1094 Liliom utca 21. pince I.
182 1094 Liliom utca 22. pince I.
183 1093 Lónyay utca 17. pince IV.
184 1093 Lónyay utca 22. pince I.
185 1093 Lónyay utca 22. pince II.
186 1093 Lónyay utca 23. pince I.
187 1093 Lónyay utca 23. pince II.
188 1093 Lónyay utca 28. pince I.
189 1093 Lónyay utca 28. földszint II.
190 1093 Lónyay utca 34. II.emelet 15.
191 1093 Lónyay utca 43. földszint I.
192 1093 Lónyay utca 45. pince I.
193 1093 Lónyay utca 52. pince I.
194 1094 Márton utca 11. földszint I.
195 1094 Márton utca 11. földszint II.
196 1094 Márton utca 28. pince I.
197 1094 Márton utca 35/B. pince III.
198 1094 Márton utca 35/B. pince V.
199 1093 Mátyás utca 4. pince I.
200 1093 Mátyás utca 11. pince III.
201 1093 Mátyás utca 13. pince II.
202 1093 Mátyás utca 13. pince III.
203 1093 Mátyás utca 18. pince III.
204 1095 Mester utca 1. pince I.
205 1095 Mester utca 1. pince II.
206 1095 Mester utca 3. pince III.
207 1095 Mester utca 4-6. pince I.
208 1095 Mester utca 13. pince II.
209 1095 Mester utca 15. pince 7.
210 1095 Mester utca 22. földszint VI.
211 1095 Mester utca 27. pince I.
212 1095 Mester utca 27. pince II.
213 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) I.
214 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) II.
215 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) III.
216 1095 Mester utca 27. földszint IX.
217 1095 Mester utca 27. földszint V.
218 1095 Mester utca 27. földszint VI.
219 1095 Mester utca 27. földszint VII.
220 1095 Mester utca 27. földszint VIII.
221 1095 Mester utca 27. földszint X.
222 1095 Mester utca 38. pince I.
223 1095 Mester utca 38. földszint I.
224 1095 Mester utca 59. földszint III.
225 1094 Mihálkovics utca 8/A. szuterén (alagsor) I.
226 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G1.
227 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G10..
228 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G11.
229 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G12.
230 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G13.
231 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G14.
232 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G15.
233 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G16.
234 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G17.
235 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G18.
236 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G19.
237 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G2.
238 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G20.
239 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G21.
240 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G22.
241 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G23.
242 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G24..
243 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G25..
244 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G26..
245 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G27.
246 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G28..
247 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G29..
248 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G3.
249 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G30..
250 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G4.
251 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G5.
252 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G6.
253 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G7.
254 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G8..
255 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G9.
256 1097 Osztag utca 13. földszint I.
257 1097 Osztag utca 15. földszint I.
258 1097 Osztag utca 19. földszint G75.
259 1097 Osztag utca 19. földszint G77.
260 1094 Páva utca 37. pince I.
261 1094 Páva utca 37. pince II.
262 1098 Pöttyös utca 8. III. lépcsoh. földszint I.
263 1092 Ráday utca 5. pince III.
264 1092 Ráday utca 5. pince XI.
265 1092 Ráday utca 5. földszint IX.
266 1092 Ráday utca 7. pince I.
267 1092 Ráday utca 15. földszint VII.
268 1092 Ráday utca 19. pince I.
269 1092 Ráday utca 21. szuterén (alagsor) I.
270 1092 Ráday utca 25. pince I.
271 1092 Ráday utca 26. földszint II.
272 1092 Ráday utca 27. pince I.
273 1092 Ráday utca 29. pince V.
274 1092 Ráday utca 34. pince 1.
275 1092 Ráday utca 38-40. A. épület pince I.
276 1092 Ráday utca 38-40. B. épület pince II.
277 1092 Ráday utca 41. földszint 10/A.
278 1092 Ráday utca 41. III.emelet 44/B.
279 1092 Ráday utca 43-45. A. épület pince I.
280 1092 Ráday utca 52. A. épület pince I.
281 1092 Ráday utca 52. A. épület földszint II.
282 1092 Ráday utca 52. B. épület földszint V.
283 1092 Ráday utca 52. C. épület földszint XII.
284 1092 Ráday utca 52. E. épület földszint XXI.
285 1092 Ráday utca 53. pince I.
286 1092 Ráday utca 53. pince II/TB1.
287 1092 Ráday utca 54. pince I.
288 1092 Ráday utca 54. pince II.
289 1092 Ráday utca 55. földszint I.
290 1092 Ráday utca 61. pince I.
291 1092 Ráday utca 61. szuterén (alagsor) IV.
292 1092 Ráday utca 63. pince I.
293 1096 Sobieski utca 25/A. pince I.
294 1096 Sobieski utca 25/A. pince III.
295 1096 Sobieski utca 29. szuterén (alagsor) I.
296 1096 Sobieski utca 33. szuterén (alagsor) 2.
297 1096 Sobieski utca 35. szuterén (alagsor) 1.
298 1096 Sobieski utca 35. földszint I.
299 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) 1.
300 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) I.
301 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) II.
302 1096 Sobieski utca 38. pince I.
303 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) II.
304 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) III.
305 1096 Sobieski utca 40. pince II.
306 1096 Sobieski utca 41. szuterén (alagsor) III.
307 1096 Sobieski utca 42. pince III.
308 1095 Soroksári út 36. pince I.
309 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület II. lépcsoh. pince II.
310 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület pince III.
311 1095 Soroksári út 46. pince II.
312 1095 Soroksári út 46. pince III.
313 1095 Soroksári út 46. pince IV.
314 1095 Soroksári út 46. pince V.
315 1095 Soroksári út 46. pince VI.
316 1095 Soroksári út 51. földszint 6.
317 1095 Soroksári út 51. földszint 7.
318 1095 Soroksári út 56. pince I.
319 1097 Táblás köz 1. földszint G34.
320 1097 Táblás köz 3. földszint G32.
321 1097 Táblás köz 5. földszint IV.
322 1097 Táblás köz 5. földszint V.
323 1097 Táblás köz 9. pince 225.
324 1097 Táblás köz 9. földszint I.
325 1097 Táblás köz 11. földszint I.
326 1097 Táblás köz 13. földszint I.
327 1097 Táblás köz 13. földszint II.
328 1097 Táblás köz 13. földszint III.
329 1097 Táblás köz 13. földszint IV.
330 1097 Táblás köz 13. földszint IX.
331 1097 Táblás köz 13. földszint V.
332 1097 Táblás köz 13. földszint VI.
333 1097 Táblás köz 13. földszint VII.
334 1097 Táblás köz 13. földszint VIII.
335 1098 Táviró utca 7. I. lépcsoh. pince I.
336 1098 Táviró utca 7. I. lépcsoh. pince II.
337 1098 Táviró utca 13. I. lépcsoh. pince 1.
338 1096 Telepy utca 6-8. pince II.
339 1096 Telepy utca 23. pince II.
340 1096 Telepy utca 25. pince I.
341 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) I.
342 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) IV.
343 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) 3.
344 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) 4.
345 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) I.
346 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) I.
347 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) II.
348 1095 Tinódi utca 6. pince II.
349 1095 Tinódi utca 12. földszint I.
350 1094 Tompa utca 9. pince V.
351 1094 Tompa utca 12. földszint III.
352 1094 Tompa utca 17/A. földszint II.
353 1094 Tompa utca 19. pince IV.
354 1098 Toronyház utca 3. A. épület földszint I/TB7.
355 1098 Toronyház utca 3. A. épület földszint I/TB8.
356 1098 Toronyház utca 3. B. épület földszint IV.
357 1094 Tüzoltó utca 4. pince I.
358 1094 Tüzoltó utca 4. földszint I.
359 1094 Tüzoltó utca 8. szuterén (alagsor) I.
360 1094 Tüzoltó utca 15. pince I.
361 1094 Tüzoltó utca 21. pince I.
362 1094 Tüzoltó utca 23. szuterén (alagsor) V.
363 1094 Tüzoltó utca 55. pince I.
364 1091 Üllői út 9. pince I.
365 1091 Üllői út 11-13. pince I.
366 1091 Üllői út 11-13. pince II.
367 1091 Üllői út 17-19. B. épület pince I.
368 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince I.
369 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince III.
370 1091 Üllői út 21. pince I.
371 1091 Üllői út 23. B. épület pince I.
372 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) I.
373 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) II.
374 1091 Üllői út 23. A. épület földszint III.
375 1091 Üllői út 23. A. épület földszint IV.
376 1091 Üllői út 23. A. épület földszint V.
377 1091 Üllői út 29. pince I.
378 1091 Üllői út 53/B. pince I.
379 1091 Üllői út 53/B. földszint III.
380 1091 Üllői út 57. földszint II.
381 1091 Üllői út 59. földszint IV.
382 1091 Üllői út 61. pince I.
383 1091 Üllői út 63. pince I.
384 1091 Üllői út 89/A. pince I.
385 1091 Üllői út 95. pince II.
386 1091 Üllői út 95. pince III/TB1.
387 1091 Üllői út 101. földszint III.
388 1091 Üllői út 103. pince I.
389 1091 Üllői út 103. földszint 4.
390 1091 Üllői út 103. földszint 8/A.
391 1091 Üllői út 103. földszint V.
392 1091 Üllői út 109/C. pince I.
393 1091 Üllői út 109/C. földszint II/TB2.
394 1091 Üllői út 111. pince I.
395 1091 Üllői út 111. pince II.
396 1091 Üllői út 113. pince I.
397 1091 Üllői út 115/A. pince I.
398 1091 Üllői út 115/A. pince II.
399 1091 Üllői út 115/A. földszint IV.
400 1091 Üllői út 115/B. pince I.
401 1091 Üllői út 121. pince I.
402 1091 Üllői út 121. pince IX.
403 1091 Üllői út 121. földszint VI.
404 1091 Üllői út 169-179. D. épület földszint 130.
405 1091 Üllői út 187. földszint I.
406 1097 Vágóhíd utca 23-29. III. épület E. lépcsoh. pince I.
407 1097 Vágóhíd utca 23-29. VI. épület L. lépcsoh. pince I.
408 1097 Vágóhíd utca 23-29. IV. épület G. lépcsoh. pince I.
409 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint I.
410 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint II.
411 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint III.
412 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsoh. pince I.
413 1097 Vágóhíd utca 30-32. I-V. lépcsoh. pince I.
414 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsoh. pince II.
415 1093 Vámház körút 5. pince IV.
416 1093 Vámház körút 7. pince I.
417 1093 Vámház körút 7. pince II.
418 1093 Vámház körút 7. pince III.
419 1093 Vámház körút 7. pince IV.
420 1093 Vámház körút 11. pince I.
421 1093 Vámház körút 11. pince II.
422 1093 Vámház körút 15. pince I.
423 1097 Vaskapu utca 4/C. pince I.
424 1097 Vaskapu utca 6/A. pince I.
425 1097 Vaskapu utca 7. pince I.
426 1097 Vaskapu utca 7. pince II.
427 1097 Vaskapu utca 7. pince III.
428 1097 Vaskapu utca 22. pince I.
429 1097 Vaskapu utca 22. pince II.
430 1097 Vaskapu utca 22. pince III.
431 1097 Vaskapu utca 22. pince IV.
b) Eladható helyiségek (pontszám: 38-48-ig)
Sorszám A bérlemény címe
1 1094 Angyal utca 17. földszint II.
2 1092 Bakáts tér 4. földszint I.
3 1092 Bakáts tér 4. földszint II.
4 1092 Bakáts tér 8. szuterén (alagsor) IV.
5 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince I.
6 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince IV.
7 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince V.
8 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület földszint VII.
9 1093 Bakáts utca 8. földszint I.
10 1093 Bakáts utca 8. félemelet V.
11 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) I.
12 1094 Bokréta utca 23. pince I.
13 1094 Bokréta utca 23. pince II.
14 1094 Bokréta utca 27. pince III.
15 1094 Bokréta utca 28. pince I.
16 1093 Boráros tér 2. földszint V.
17 1093 Csarnok tér 5. pince I/TB1.
18 1093 Csarnok tér 5. földszint I.
19 1093 Csarnok tér 5. földszint II.
20 1093 Csarnok tér 5. félemelet V.
21 1098 Csengettyü utca 3. földszint .
22 1098 Dési Huber utca 7-9. földszint II.
23 1098 Dési Huber utca 20. B. épület földszint I.
24 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint IV.
25 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint IX.
26 1098 Dési Huber utca 20. B. épület földszint VII.
27 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint XVI.
28 1092 Erkel utca 3. földszint IV.
29 1092 Erkel utca 6. földszint I.
30 1092 Erkel utca 6. földszint VI.
31 1092 Erkel utca 9. pince I.
32 1096 Ernő utca 15. pince I.
33 1096 Ernő utca 15. földszint I.
34 1096 Ernő utca 21. földszint I.
35 1094 Ferenc körút 1. földszint I.
36 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB2.
37 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB3.
38 1094 Ferenc körút 3. földszint I.
39 1094 Ferenc körút 3. földszint II.
40 1094 Ferenc körút 5. földszint I.
41 1094 Ferenc körút 5. földszint II.
42 1094 Ferenc körút 7. földszint II.
43 1092 Ferenc körút 12. földszint I.
44 1092 Ferenc körút 14. I.emelet I/TB1.
45 1094 Ferenc körút 15. földszint II.
46 1092 Ferenc körút 16. földszint I.
47 1092 Ferenc körút 16. földszint II.
48 1094 Ferenc körút 17. földszint IV/TB1.
49 1092 Ferenc körút 22. földszint I.
50 1094 Ferenc körút 23. földszint I.
51 1094 Ferenc körút 23. földszint II.
52 1092 Ferenc körút 24. földszint II.
53 1092 Ferenc körút 24. földszint III.
54 1094 Ferenc körút 25. földszint I.
55 1092 Ferenc körút 26. földszint I.
56 1094 Ferenc körút 27. földszint III.
57 1094 Ferenc körút 27. földszint IV.
58 1092 Ferenc körút 28. pince I.
59 1092 Ferenc körút 28. földszint II.
60 1092 Ferenc körút 28. földszint III.
61 1092 Ferenc körút 30. földszint II.
62 1092 Ferenc körút 30. földszint III.
63 1094 Ferenc körút 31. földszint I.
64 1094 Ferenc körút 31. földszint III.
65 1092 Ferenc körút 32. földszint I.
66 1092 Ferenc körút 32. földszint II.
67 1092 Ferenc körút 32. földszint III.
68 1092 Ferenc körút 32. földszint IV.
69 1092 Ferenc körút 34. földszint II.
70 1092 Ferenc körút 36. földszint I.
71 1092 Ferenc körút 36. földszint III.
72 1094 Ferenc körút 37. földszint I.
73 1094 Ferenc körút 39. földszint II.
74 1094 Ferenc körút 39. földszint III.
75 1094 Ferenc körút 39. földszint IV.
76 1092 Ferenc körút 40. földszint II.
77 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB1.
78 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB2.
79 1092 Ferenc körút 42. földszint IV.
80 1092 Ferenc körút 42. földszint V/TB1.
81 1094 Ferenc körút 43. földszint I.
82 1094 Ferenc körút 43. földszint III.
83 1092 Ferenc körút 44. földszint I.
84 1092 Ferenc körút 44. földszint II.
85 1094 Ferenc tér 1. földszint II.
86 1094 Ferenc tér 1. földszint VI.
87 1093 Gönczy Pál utca 2. pince I.
88 1093 Gönczy Pál utca 2. pince II.
89 1093 Gönczy Pál utca 2. földszint IV.
90 1096 Haller utca 8-18. B. épület VII. lépcsoh. földszint III.
91 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsoh. földszint IV.
92 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsoh. földszint V.
93 1096 Haller utca 44. földszint I.
94 1097 Hentes utca 17. földszint II.
95 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince I.
96 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince II.
97 1091 Hurok utca 7. földszint I.
98 1095 Ipar utca 3. földszint II.
99 1092 Kinizsi utca 15. pince I.
100 1092 Kinizsi utca 31. pince II.
101 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB2.
102 1093 Közraktár utca 12/B. szuterén (alagsor) IV.
103 1094 Liliom utca 1/A. földszint I.
104 1094 Liliom utca 1/A. földszint V.
105 1094 Liliom utca 22. földszint II.
106 1094 Liliom utca 30. pince I.
107 1094 Liliom utca 31. pince I.
108 1094 Liliom utca 33. pince I.
109 1094 Liliom utca 33. földszint II.
110 1094 Liliom utca 50. pince I.
111 1093 Lónyay utca 3. földszint I.
112 1093 Lónyay utca 3. földszint II.
113 1093 Lónyay utca 13/A. földszint I.
114 1093 Lónyay utca 13/B. pince I.
115 1093 Lónyay utca 14. pince II.
116 1093 Lónyay utca 15. földszint I.
117 1093 Lónyay utca 19. földszint I.
118 1093 Lónyay utca 19. földszint II.
119 1093 Lónyay utca 20. pince I.
120 1093 Lónyay utca 20. pince IV.
121 1093 Lónyay utca 22. földszint II.
122 1093 Lónyay utca 34. földszint II.
123 1093 Lónyay utca 36. 1. udvar földszint II.
124 1093 Lónyay utca 37/A-B. földszint I.
125 1093 Lónyay utca 39/A. földszint I.
126 1093 Lónyay utca 39/A. földszint II.
127 1093 Lónyay utca 39/B. földszint I.
128 1093 Lónyay utca 42/B. földszint I.
129 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint II.
130 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint III.
131 1094 Márton utca 35/A. pince 1.
132 1094 Márton utca 35/B. földszint II.
133 1093 Mátyás utca 9. pince I.
134 1093 Mátyás utca 20. pince I.
135 1095 Mester utca 1. földszint I.
136 1095 Mester utca 1. földszint II.
137 1095 Mester utca 3. pince I.
138 1095 Mester utca 3. pince II.
139 1095 Mester utca 4-6. földszint II.
140 1095 Mester utca 5. pince II.
141 1095 Mester utca 9. földszint I.
142 1095 Mester utca 9. földszint II.
143 1095 Mester utca 9. földszint IV.
144 1095 Mester utca 11. szuterén (alagsor) 1.
145 1095 Mester utca 11. földszint I.
146 1095 Mester utca 13. pince III.
147 1095 Mester utca 15. földszint 6.
148 1095 Mester utca 18. földszint III.
149 1095 Mester utca 18. földszint I-II.
150 1095 Mester utca 21. pince I.
151 1095 Mester utca 21. pince II.
152 1095 Mester utca 22. pince I.
153 1095 Mester utca 27. I.emelet I.
154 1095 Mester utca 33-35. földszint IV.
155 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) III.
156 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) IV.
157 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) V.
158 1095 Mester utca 37-39. A. épület szuterén (alagsor) III.
159 1095 Mester utca 41. A. épület pince I.
160 1095 Mester utca 51. földszint II.
161 1095 Mester utca 51. földszint IV.
162 1095 Mester utca 51. földszint V.
163 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint I.
164 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint II.
165 1094 Mihálkovics utca 16. földszint II.
166 1094 Mihálkovics utca 16. földszint III.
167 1094 Páva utca 24. pince I.
168 1094 Páva utca 37. földszint III/TB1.
169 1094 Páva utca 37. földszint III/TB2.
170 1093 Pipa utca 2/B. pince I.
171 1093 Pipa utca 4. földszint I.
172 1093 Pipa utca 4. földszint IV.
173 1093 Pipa utca 6. pince I.
174 1093 Pipa utca 6. földszint III.
175 1093 Pipa utca 6. földszint VII.
176 1092 Ráday utca 7. földszint 1.
177 1092 Ráday utca 8. földszint II.
178 1092 Ráday utca 11-13. pince II.
179 1092 Ráday utca 11-13. pince III.
180 1092 Ráday utca 14. földszint I.
181 1092 Ráday utca 14. földszint II.
182 1092 Ráday utca 15. földszint III.
183 1092 Ráday utca 16. földszint IX.
184 1092 Ráday utca 16. földszint V.
185 1092 Ráday utca 16. földszint XII.
186 1092 Ráday utca 22. földszint I.
187 1092 Ráday utca 26. földszint III.
188 1092 Ráday utca 27. földszint II.
189 1092 Ráday utca 29. földszint 4.
190 1092 Ráday utca 29. földszint 5.
191 1092 Ráday utca 29. földszint 6.
192 1092 Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI.
193 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint II.
194 1092 Ráday utca 31/B-J-K. K. épület földszint XII.
195 1092 Ráday utca 33/B. földszint I.
196 1092 Ráday utca 33/B. földszint II.
197 1092 Ráday utca 33/B. földszint IV.
198 1092 Ráday utca 33/B. földszint V.
199 1092 Ráday utca 34. földszint 2.
200 1092 Ráday utca 37. földszint I.
201 1092 Ráday utca 37. földszint II.
202 1092 Ráday utca 41. földszint I.
203 1092 Ráday utca 41. földszint III.
204 1092 Ráday utca 49. földszint E.
205 1092 Ráday utca 52. A. épület földszint III.
206 1092 Ráday utca 53. földszint V/TB2.
207 1092 Ráday utca 54. földszint II.
208 1092 Ráday utca 54. földszint III.
209 1092 Ráday utca 54. földszint IV.
210 1092 Ráday utca 55. földszint II.
211 1092 Ráday utca 56. földszint I.
212 1092 Ráday utca 63. földszint V.
213 1096 Sobieski utca 18. szuterén (alagsor) 1.
214 1096 Sobieski utca 18. szuterén (alagsor) 2.
215 1096 Sobieski utca 28. földszint II.
216 1096 Sobieski utca 31. szuterén (alagsor) 2.
217 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) I.
218 1096 Sobieski utca 41. szuterén (alagsor) I.
219 1095 Soroksári út 8-10. földszint II.
220 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület I. lépcsoh. földszint II.
221 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint II.
222 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint V.
223 1095 Soroksári út 56. földszint I.
224 1095 Soroksári út 56. földszint III.
225 1096 Telepy utca 6-8. pince V.
226 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) II.
227 1094 Tompa utca 12. földszint II.
228 1094 Tompa utca 15/B. földszint I.
229 1094 Tompa utca 15/B. földszint V.
230 1094 Tompa utca 17/A. földszint I.
231 1094 Tüzoltó utca 3. pince I.
232 1094 Tüzoltó utca 15. pince II.
233 1094 Tüzoltó utca 15. pince IV.
234 1094 Tüzoltó utca 15. pince V.
235 1094 Tüzoltó utca 27/B. pince II.
236 1091 Üllői út 9. földszint I.
237 1091 Üllői út 9. földszint III.
238 1091 Üllői út 11-13. pince III.
239 1091 Üllői út 17-19. B. épület földszint II.
240 1091 Üllői út 53/A. pince I.
241 1091 Üllői út 53/A. földszint II.
242 1091 Üllői út 53/A. földszint III.
243 1091 Üllői út 53/B. földszint I.
244 1091 Üllői út 53/B. földszint II.
245 1091 Üllői út 57. földszint I.
246 1091 Üllői út 61. földszint II.
247 1091 Üllői út 65-67. földszint I.
248 1091 Üllői út 69. földszint II.
249 1091 Üllői út 69. földszint III.
250 1091 Üllői út 79. földszint I.
251 1091 Üllői út 81. földszint I.
252 1091 Üllői út 89/A. földszint III.
253 1091 Üllői út 89/C. földszint I.
254 1091 Üllői út 89/C. földszint III.
255 1091 Üllői út 91/B. földszint III.
256 1091 Üllői út 91/B. földszint IV.
257 1091 Üllői út 95. pince I.
258 1091 Üllői út 95. földszint II/TB1.
259 1091 Üllői út 105. földszint II.
260 1091 Üllői út 107. földszint I.
261 1091 Üllői út 109/A. földszint III.
262 1091 Üllői út 109/A. földszint IV.
263 1091 Üllői út 109/B. földszint I.
264 1091 Üllői út 109/C. pince II.
265 1091 Üllői út 111. földszint II.
266 1091 Üllői út 111. földszint III.
267 1091 Üllői út 113. földszint I.
268 1091 Üllői út 113. földszint V.
269 1091 Üllői út 119. szuterén (alagsor) II.
270 1091 Üllői út 119. földszint X.
271 1091 Üllői út 121. pince IV.
272 1091 Üllői út 121. pince V.
273 1091 Üllői út 121. földszint II.
274 1091 Üllői út 121. földszint V.
275 1091 Üllői út 121. földszint VIII.
276 1093 Vámház körút 11. földszint II.
277 1093 Vámház körút 13. földszint 2.
278 1093 Vámház körút 15. földszint IV.
279 1094 Viola utca 42. pince I.
280 1094 Viola utca 42. pince II.
281 1094 Viola utca 44. pince I.
c) Feltétlen megtartásra javasolt helyiségek (pontszám: 49-től)
Sorszám A bérlemény címe
1 1093 Boráros tér 3. földszint VI.
2 1093 Boráros tér 6. földszint I.
3 1093 Csarnok tér 3-4. földszint II.
4 1093 Csarnok tér 5. földszint III/TB2.
5 1094 Ferenc körút 1. földszint II.
6 1094 Ferenc körút 1. földszint III.
7 1094 Ferenc körút 1. földszint IV.
8 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB1.
9 1094 Ferenc körút 7. földszint I.
10 1094 Ferenc körút 7. földszint III.
11 1094 Ferenc körút 13. földszint IV.
12 1092 Ferenc körút 14. földszint I.
13 1094 Ferenc körút 19-21. földszint III/TB2.
14 1094 Ferenc körút 19-21. földszint IV.
15 1092 Ferenc körút 22. földszint II.
16 1094 Ferenc körút 33. földszint I.
17 1096 Haller utca 24. földszint II.
18 1094 Liliom utca 32. földszint I.
19 1095 Mester utca 13. földszint III.
20 1095 Mester utca 21. földszint III.
21 1095 Mester utca 21. földszint IV.
22 1095 Mester utca 27. földszint II.
23 1095 Mester utca 51. földszint VI.
24 1095 Mester utca 53-55. földszint V.
25 1093 Pipa utca 2/B. földszint II.
26 1093 Pipa utca 6. földszint II.
27 1093 Pipa utca 6. földszint VI.
28 1092 Ráday utca 4. földszint I.
29 1092 Ráday utca 4. földszint II.
30 1092 Ráday utca 5. földszint II.
31 1092 Ráday utca 5. földszint IV.
32 1092 Ráday utca 5. földszint VIII.
33 1092 Ráday utca 7. földszint 12/B.
34 1092 Ráday utca 8. földszint I.
35 1092 Ráday utca 9. földszint I.
36 1092 Ráday utca 9. földszint II.
37 1092 Ráday utca 11-13. földszint I.
38 1092 Ráday utca 11-13. földszint II.
39 1092 Ráday utca 16. földszint VIII.
40 1092 Ráday utca 16. földszint XI.
41 1092 Ráday utca 17. földszint I.
42 1092 Ráday utca 19. földszint I.
43 1092 Ráday utca 21. földszint IV.
44 1092 Ráday utca 23. földszint IV.
45 1092 Ráday utca 25. földszint II.
46 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint I.
47 1092 Ráday utca 31/B-J-K. J. épület földszint VII.
48 1092 Ráday utca 32. földszint I.
49 1092 Ráday utca 32. földszint II.
50 1092 Ráday utca 32. földszint III.
51 1092 Ráday utca 34. földszint 3.
52 1092 Ráday utca 38-40. A. épület földszint I.
53 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint II.
54 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint III.
55 1092 Ráday utca 43-45. B. épület földszint II.
56 1094 Tompa utca 13. földszint I.
57 1091 Üllői út 3. földszint I.
58 1091 Üllői út 3. földszint II.
59 1091 Üllői út 121. pince X.
60 1091 Üllői út 121. pince XII.
61 1093 Vámház körút 5. földszint II.
62 1093 Vámház körút 7. földszint IX.
63 1093 Vámház körút 7. földszint V.
64 1093 Vámház körút 7. földszint VIII.
65 1093 Vámház körút 11. földszint III.
66 1093 Vámház körút 13. földszint 1.
67 1093 Vámház körút 13. földszint 3.
68 1093 Vámház körút 13. földszint 4.
69 1093 Vámház körút 15. földszint III.