A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2005. (III. 30.) rendelete

a Kerületőrség Ferencvárosért városrendészeti egység létrehozásáról és feladatairól szóló 4/2002. (III. 20.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

1. § A Képviselőtestület a Kerületőrség Ferencvárosért városrendészeti egység létrehozásáról és feladatairól szóló 4/2002. (III.20.) valamint az ezt módosító 5/2004. (II. 6.) rendeleteket hatályon kívül helyezi.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2005. március 29.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző