Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (X. 05.) rendelete

Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2002. (X. 10.) rendeletének módosításáról (továbbiakban: R.)

1. § A R. 5. §-t hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő felnőtt fogorvosi körzetek leírását a 4. számú melléklet tartalmazza.”

2. § A R. címe az alábbiak szerint módosul:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 22/2002. (X.10.) rendelete.”

3. § E rendelet 2005. október 5-én lép hatályba.

Budapest 2005. október 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. számú melléklet a 22/2005. (X. 05.) önkormányzati rendelethez