Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről *