Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerése, akik kimagasló, példamutató tevékenységükkel érdemeket szereztek a kerület fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

(2) A Képviselő-testület által alapított cím, díj, emlékérem elismerő oklevél (továbbiakban: kitüntetés) a kerület egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.

2. „Ferencváros Díszpolgára” cím

2. § (1) A „Ferencváros Díszpolgára” cím azon személynek adományozható, aki Ferencváros fejlődéséért a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkotott, illetve kimagasló eredményt ért el, gazdag életművével a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta.

(2) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú ezüst plakettből és a plakett kicsinyített másának, fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a) az adományozott nevét,

b) az adományozás indokait,

c) az adományozó testületi határozat számát,

d) a polgármester aláírását,

e) a kerület címerét.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Díszpolgára” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) A címből évente egy adományozható, a díjjal bruttó 800.000,- Ft pénzjutalom jár.

(6) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) a polgármester,

e) a kerületben működő - jogszerűen bejegyzett - társadalmi, egyházi szervezet, egyesület.

(7) A cím átadására minden év december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül sor.

(8) * 

(9) A cím adományozására beérkezett javaslatokat a Polgármester az Alpolgármesterek és frakcióvezetők véleményének figyelembe vételével rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.”

3. „Pro Urbe Ferencváros” díj * 

3. § (1) *  „Pro Urbe Ferencváros” díj azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencvárosért, a kerület környezetének építéséért, alakításáért, értékének megőrzése érdekében kimagasló egyedi alkotó tevékenységet folytatott maradandót alkotott.

(2) *  A díjból évente négy adományozható, ebből legfeljebb egyet lehet közösség részére megítélni. A díjjal magánszemély esetében bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Pro Urbe Ferencváros” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) a polgármester.

(6) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, a Főépítész szakmai véleményének figyelembe vételével rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(7) A kitüntetés átadására minden év december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül sor.

4. „Pro Sanitate Ferencváros” díj * 

4. § (1) *  A „Pro Sanitate Ferencváros” díj magánszemély részére a kerület egészségügyi ellátása érdekében -legalább 10 éven át - kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.

(2) *  A díjból évente kettő adományozható, a díjjal bruttó 400 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Pro Sanitate Ferencváros” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,

c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

e) *  önkormányzati képviselői frakció.

(6) A díj átadására a Semmelweis Nap (július 1.), a magyar egészségügy napja alkalmából kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

5. „Pro Facultate Ferencváros” díj * 

5. § (1) *  A „Pro Facultate Ferencváros” díj a kerület fiatalságának oktatása, nevelése terén - legalább 10 éven át - kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díjból évente négy adományozható, a díjjal bruttó 400 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A díj az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Pro Facultate Ferencváros” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. Kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmény igazgatója, illetve a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója,

c) a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. Kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) legalább 100 ferencvárosi polgár,

e) önkormányzati képviselői frakció.

(6) A kitüntetés átadására a Pedagógusok Nap alkalmával kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

6. „Humanitas Ferencváros” díj * 

6. § (1) *  A „Humanitas Ferencváros” díj a kerület szociális ellátása területén -legalább 10 éven át - végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

(2) A díjból évente egy adományozható, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A díj az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Humanitas Ferencváros” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Humanitas Ferencváros” díj adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a kerületi önkormányzati intézmények vezetői,

c) a kerületi önkormányzati intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,

d) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

e) *  önkormányzati képviselői frakció.

(6) *  A kitüntetés átadására - a 13. § (1/a) bekezdésében meghatározott évek kivételével - a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmával kerül átadásra. A 13. § (1/a) bekezdésében meghatározott években a kitüntetés átadására december 4-én, a kerület alapításának napja alkalmából tartandó díszünnepség keretében kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

7. Ferencváros Magyary Zoltán Díja * 

7. § (1) *  „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozható annak, aki a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában legalább 10 éven át a munkáját kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére.

(2) A díjból évente kettő adományozható, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A díj az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja„ felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására javaslatot tehet:

a) polgármester,

c) jegyző,

d) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői.

(6) A kitüntetés átadására a Köztisztviselők Napja (július 1.) alkalmával kerül átadásra.

(7) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Jegyző a Polgármester véleményét figyelembe véve rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

8. „Ferencváros József Attila Díja” * 

8. § (1) *  A „Ferencváros József Attila Díja” a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

(2) A díjból évente egy adományozható, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros József Attila Díja” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Ferencváros József Attila Díja” adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) a polgármester.

(6) A kitüntetés átadására a Költészet Napja (április 11.) alkalmával kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

9. „Ferencváros Közbiztonságáért” díj * 

9. § (1) A „Ferencváros Közbiztonságáért”díj a kerület közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, munkájának elismerésére adományozható.

(2) A díjból évente kettő adományozató, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A díj az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) A „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,

b) önkormányzati képviselői frakció,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) szakmailag illetékes rendvédelmi szervek vezetői,

e) a polgármester.

(6) A kitüntetés átadására a Rendőrség Napja (április 24.) alkalmával kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Városgazdálkodási Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

10. „Ferencváros Sportjáért” díj * 

10. § (1) *  A „Ferencváros Sportjáért” díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület sportéletének fejlődését.

(2) A díjból évente egy adományozható, a díjjal bruttó 400.000,- Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A díj az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Sportjáért Díj” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) A „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására javaslatot tehet:

a) ferencvárosi sportegyesületek vezetői,

b) polgármester,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) *  önkormányzati képviselői frakció.

(6) A kitüntetés átadására a Magyar Sport Napja (május 06.) alkalmával kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

10/A. Ferencváros Schmidt Egon-díja * 

10/A. § *  (1) *  „Ferencváros Schmidt Egon-díja” azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért maradandót alkotott.

(2) A díjból évente egy adományozható. A díjjal magánszemély esetében bruttó 400 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására javaslatot tehet:

a) a környezet- és természetvédelem területén tevékenységet folytató ferencvárosi civil szervezetek vezetői,

b) polgármester,

c) *  legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) önkormányzati képviselői frakció.

(6) A kitüntetés átadására minden évben a Környezetvédelmi Világnap (június 05.) alkalmából kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

„Ferencváros Bárány János-díja” * 

10/B. § *  (1) *  „Ferencváros Bárány János-díja” azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely az 1956. évi forradalom és szabadságharcban politikai, közéleti vagy fegyveres módon részt vett Ferencvárosban; illetve az 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészi színvonalon végezte és végzi.

(2) *  A díjból évente öt adományozható. A díjjal magánszemély esetében bruttó 400 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) *  A cím az adományozást tanúsító - 2. § (3) bekezdésében részletezett - díszes bekeretezett oklevélből, 70 mm átmérőjű kör alakú bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának fekvő ellipszis alakú (40 mm széles és 30 mm magas) jelvényéből áll.

(4) *  A plakett előlapja az Önkormányzat - 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott - emblémáját ábrázolja felső félkörében a „Ferencváros Bárány János-díja” felirattal. A hátoldalon szabad asszociációt elindító kompozíció szerepel a kerület jellegzetességének számító Bakáts térről. Mindkét oldal alján ugyanaz a hullámvonalakból álló kompozíció szerepel, mely önkormányzati arculati visszatérő vizuális elem.

(5) *  A „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására javaslatot tehet:

b) polgármester,

c) legalább 100 ferencvárosi polgár,

d) önkormányzati képviselői frakció.

(6) A kitüntetés átadására minden évben Magyarország Alaptörvényének J) cikke (1) bekezdés c) pontjában az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére meghatározott nemzeti ünnep (október 23.) alkalmából kerül sor.

(7) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Képviselő-testület elé.

11. „Polgármesteri Elismerő Oklevél”

11. § (1) A polgármester Ferencvárosban, illetve Ferencvárosért kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenység elismeréseként magánszemély vagy közösség részére Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozhat.

(2) A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” bármikor átadható.

12. Közös szabályok

12. § (1) A kitüntetés Ferencváros tiszteletét és megbecsülését kifejező elismerés, amely a kitüntetettnek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem biztosít előjogokat.

(2) A kitüntetettet meg kell hívni a kerületi önkormányzat ünnepségeire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire, jogosult e címét aláírásánál feltüntetni, kitüntetései között felsorolni, viselheti ruházatán a címmel adományozott jelvényt.

A címet oly módon köteles használni, hogy a cím jelentősége és tekintélye ne szenvedjen csorbát.

(3) A polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő, a Képviselő-testület bizottságának tagja, a jegyző, aljegyző tisztségének tartama alatt kitüntetésben nem részesíthető.

(4) A kitüntetett e rendeletben alapított újabb kitüntetést csak az adományozást követő öt év eltelte után kaphat.

(5) A kitüntetettek nevét a Ferencvárosi Díszpolgárok Könyvében meg kell örökíteni.

(6) A kitüntetés visszavonható attól, aki arra érdemtelenné vált.

(7) Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, ez esetben a kitüntetést vissza kell vonni.

(8) A kitüntetés visszavonására bárki tehet javaslatot.

(9) A kitüntetés visszavonásának tényét a Ferencvárosi Díszpolgárok Könyvébe be kell jegyezni, a kitüntetettet fel kell szólítani az érem és az oklevél visszaszolgáltatására.

(10) A címet érdemtelenné válás esetén a Képviselő-testület visszavonja, határozatát indokolja.

A kitüntetés adományozásáról, visszavonásáról szóló határozatot egy hónapos időtartamra közzé kell tenni az önkormányzat hirdetőtábláin, a helyi sajtóban, televízióban, az önkormányzat honlapján.

(11) *  A címek és díjak elhunyt személy részére is adományozhatók (a továbbiakban: posztumusz kitüntetés).

12/A. *  Saját halottá történő nyilvánítás és temetési költségekhez történő hozzájárulás szabályai

12/A. § *  (1) A Polgármester dönt Ferencváros elhunyt díszpolgára:

a) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról,

b) temetési költségeihez történő hozzájárulásról bruttó 600 000 Ft összeghatárig,

c) temetési helye feletti rendelkezési jog meghosszabbításáról,

d) sírhelyének gondozási költségeihez történő hozzájárulásról évente bruttó 120 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt döntések meghozatalára a Polgármester külön-külön és együttesen is jogosult.

(3) A Polgármester dönt a ferencvárosi kitüntetésben részesült elhunyt személy:

a) temetési költségeihez történő hozzájárulásról bruttó 300 000 Ft összeghatárig,

b) temetési helye feletti rendelkezési jog meghosszabbításáról,

c) sírhelyének gondozási költségeihez történő hozzájárulásról évente bruttó 120 000 Ft összeghatárig.

(4) A (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt döntések meghozatalára a Polgármester külön-külön és együttesen is jogosult.

13. Eljárási szabályok

13. § (1) *  Az adományozható kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon - a „Polgármesteri Elismerő Oklevél”, valamint a 13. § (1/a) bekezdésében meghatározott években a „Ferencváros Díszpolgára” cím és „Pro Urbe Ferencváros” díj kivételével - az e rendeletben meghatározott kitüntetések átadásának napját megelőző legalább 60 nappal korábban kell benyújtani, a Jogi és Pályázati Irodára. A javaslattétel lehetőségéről és határidejéről a javaslattételre jogosultakat a javaslat beadási határideje előtt 30 nappal értesíteni kell.

(1/a) *  Az általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében „Ferencváros Díszpolgára” címre és „Pro Urbe Ferencváros” díjra vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon az alakuló ülést követő 10 munkanapon belül kell benyújtani a Jogi és Pályázati Irodára. A javaslattételi lehetőségről és annak határidejéről a javaslattételre jogosultakat az alakuló ülést követő munkanapon kell értesíteni.

(2) *  A kitüntetések adományozásáról, visszavonásáról - a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” kivételével - a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(3) A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” időbeli korlát nélkül adományozható.

(4) A posztumusz kitüntetést az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, legközelebbi elő hozzátartozói vehetik át a kitüntetést.

(5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott évben kitüntetettek tiszteletére december 4-én, a kerület alapításának napján díszünnepséget tart.

(6) A ferencvárosi díjakkal járó jutalom forrása a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetése. A díjjal járó jutalom adóköteles. A jutalom fedezetét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.

(7) * 

(8) *  A díjak adományozására vonatkozó ferencvárosi polgári javaslattételhez szükséges a javaslatot tevő személy nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetése.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(2) Ez a rendelet, a rendelet hatályba lépése előtt a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 3/2006. (II. 09.) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján alapított és adományozott kitüntetéseket nem érinti.

Budapest, 2012. június 10.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

A felterjesztő megnevezése:

Címe:

Telefonszáma:

J A V A S L A T

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által alapított elismerésre

(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő)

1.) A javasolt személy (közösség) adatai:

Neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Munkahelye:

Beosztása (foglalkozása):

Tudományos fokozat:

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):

2.) Javasolt elismerés:

3.) A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, a város közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével:

(A javaslat részletes indoklása a túloldalon)

Dátum:

Felterjesztő aláírása: