Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról *