Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a fák és fás szárú növények védelméről *