Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról *