Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 02.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2016. január 28.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére