Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. október 1. - 2018. december 31-ig tartó fűtési szezonra vonatkozó, már beérkezett és elbírált kérelmekre, valamint a hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E rendelet rendelkezései alapján a polgármester hivatalból induló eljárás keretében felülvizsgálja a 2018. október 1. - 2018. december 31-ig tartó fűtési szezonra fűtéstámogatást megállapító határozatokat, amely során a határozatokat módosítani kell a jelen rendeletben meghatározott, növelt mértékű támogatási összegek figyelembevételével.

Budapest, 2018. december 13.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére