Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete

kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről *