Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el.

1. § A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az építményadó alól:]

„a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyben a magánszemély adóalany, illetve annak hozzátartozója tartós ottlakásra rendezkedett be, és ahol életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása,ahol ő vagy hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, elérhetőségi címkénti megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ, és ahol az év bármely időszakában szállásadói tevékenységet semmilyen jogcímen a lakásban nem folytatnak, a lakást nem adják bérbe”.

2. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó éves mértéke - a (2) - (3) bekezdésben meghatározott eseten kívül 1 600 Ft/m2/év.”

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adó éves mértéke

a) 1 640 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott az 1000 m2 hasznos alapterületet meghaladó, és legfeljebb 3000 m2 hasznos alapterületet elérő kereskedelmi egység esetében,

b) 1 820 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott a 3000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi egység esetében.”

(3) A Rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott kereskedelmi egységnek minősülő épületek, épületrészek esetében az összesített, együttes hasznos alapterületet kell figyelembe venni.”

3. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó évi mértéke

a) az 1. övezetben (Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út - Ferenc körút - Boráros tér - Soroksári út - Könyves Kálmán körút - Duna folyam által határolt terület) 366 Ft/m2/év,

b) a 2/a. övezetben (Boráros tér - Ferenc körút - Üllői út - Nagyvárad tér - MÁV Kelenföld-Keleti Pályaudvar vasútvonal - Soroksári út által határolt terület) és 2/b. övezetben (Üllői út - Határ út - 3-as villamospálya - Ecseri út által határolt terület) 347 Ft/m2/év,

c) a 3. övezetben (MÁV Kelenföld - Keleti Pályaudvar vasútvonal - Üllői út - Ecseri út - 3-as villamospálya - Határ út - közigazgatási határ - Ráckevei-Soroksári Duna ág - Duna folyam által határolt terület) 325 Ft/m2/év.”

4. § * 

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére