Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el.

1-3. § * 

4. § *  Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére