Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2023. január 1. napján lép hatályba.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. december 9.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére