Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: * 

1. § *  (1) *  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyileg védetté nyilvánítja „Deseda tó és környezete” elnevezéssel, a Deseda tó és a mellette fekvő helyi jelentőségű védett természeti területként jelölt, 4. és 5. sz. melléklet szerinti ingatlanokat.

(2) * 

2. § A védelem célja a Deseda tó és környéke különlegesen szép természeti környezetének megóvása, a tó és környéke értékeinek védelme, megőrzése.

3. § *  A védett terület természetvédelmi kezelése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata, melyről a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. útján gondosodik.

4. § *  (1) A terület természetvédelmi kezelője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

(2) A területen mezőgazdasági művelés agrotechnikai munkái csak a rétegvonalakkal párhuzamosan végezhetők. Sáncolás, teraszozás a környezetet alapvetően megváltoztatja, ezért nem engedélyezhető.

(3) A vízparttól számított 100 m-es sávon, évenkénti talajmozgással járó művelés nem végezhető. Évelő mezőgazdasági kultúrák termesztését kell folytatni, amelyek a terület állandó növényborítottságát biztosítják.

(4) A területen légi növényvédelem nem végezhető. Előnyben kell részesíteni a biológiai és mechanikai növényvédelmet.

5. § Az érintett gazdálkodó szervezetek üzemterveit a természetvédelmi szempontok figyelembevételével felül kell vizsgálni.

6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez * 

1. 0446/2 hrszú ingatlan

2. 13008/35 hrszú ingatlan

3. 0443/2 hrszú ingatlan

4. 0511/7-13 hrszú ingatlanok

5. 0511/15-25 hrszú ingatlanok

6. 0511/27-29 hrszú ingatlanok

7. 0511/32-45 hrszú ingatlanok

8. 0536 hrszú ingatlan

9. 0493/16 hrszú ingatlan

10. 0493/18-30 hrszú ingatlanok

11. 0493/32-41 hrszú ingatlanok

12. 0494/1-3 hrszú ingatlanok

13. 0497/9-18 hrszú ingatlanok

14. 0497/116-117 hrszú ingatlanok

15. 0511/33-47 hrszú ingatlanok

16. 0534/35 hrszú ingatlan

17. 0534/37-60 hrszú ingatlanok

18. 0538 hrszú ingatlan

19. 0489 hrszú ingatlan

20. 0491/1-2 hrszú ingatlanok

21. 0511/2 hrszú ingatlan

22. 0517/5-18 hrszú ingatlanok

23. 0517/27-39 hrszú ingatlanok

24. 0521/1-30 hrszú ingatlanok

25. 05271 hrszú ingatlan

26. 0527/4-54 hrszú ingatlanok

27. 0522/6-247 hrszú ingatlanok

28. 0420/3-8 hrszú ingatlanok

29. 0421 hrszú ingatlan

30. 0424/6-7 hrszú ingatlanok

31. 0424/5 hrszú ingatlan

32. 0425/4-5 hrszú ingatlanok

33. 0425/7-11 hrszú ingatlanok

34. 0425/14-19 hrszú ingatlanok

35. 0435/2 hrszú ingatlan

36. 0443/31 hrszú ingatlan

37. 0443/7-26 hrszú ingatlanok

38. 0481/4-5 hrszú ingatlanok

39. 0434/3 hrszú ingatlan

40. 0425/1 hrszú ingatlan

41. 0474/11 hrszú ingatlan

42. 0479/4 hrszú ingatlan

43. 0487/1 hrszú ingatlan

44. 0488/1 hrszú ingatlan

45. 0537 hrszú ingatlan

46. 0443/8 hrszú ingatlan

47. 0447/5 hrszú ingatlan

48. 0435/1 hrszú ingatlan

49. 20733/36 hrszú ingatlan

50. 0484 hrszú ingatlan

51. 20746/1 hrszú ingatlan

52. 0447/4 hrszú ingatlan

53. 13008/37-38 hrszú ingatlan

54. 13008/2 hrszú ingatlan

55. 0447/3 hrsz-ú ingatlan

56. Kaposfüredi zártkertek 20001-20173, valamint a 20176/3-23 hrsz-ú ingatlanok

57. Toponári szőlőhegy 20604-20901/27 hrsz-ú ingatlanok

58. Desedai zártkert 23702-23796 hrsz-ú ingatlanok

5. melléklet a 22/1994. (V. 18.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére