Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 55/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat intézményei közpénzek felhasználására vonatkozó jelentéstételi kötelezettségéről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közélet tisztaságának megőrzése és a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata önálló költségvetési intézményeire (a továbbiakban: intézmény), valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. § *  (1) Az intézmények vezetői az információszabadságról szóló törvény mellékletében meghatározott körben a nettó egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozó adatokat a Hivatalnak a szerződés létrejöttét követő nyolc napon belül írásban jelentik.

(2) A lejelentett adatokat a kaposvári honlapon közzé kell tenni.

3. § Ezen rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2003. november 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére