Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított -7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1. számú melléklet lép.

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

I. ÖVEZET

A) Történelmi városmag

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre

2. Ady E. utca,

3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig,

4. Berzsenyi u. a Kontássy u-ig

5. Budai N. A. u.

6. Csokonai V. M. u.

7. Dózsa Gy. u.

8. Európa park,

9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig,

10. Irányi D. u.

11. Kontrássy u.

12. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig

13. Kossuth tér

14. Megyeház u.

15. Múzeum u.

16. Noszlopy G. u.

17. Petőfi tér,

18. Rippl-Rónai tér

19. Széchenyi tér

20. Teleki u.

21. Újpiac tér

22. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig

23. Városház u.

B) Városközpont

(a történelmi városmagon kívüli rész)

1. Anna u.

2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig

3. Baross G. u. az Anna u-ig

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig

5. Ezredév u.

6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig

7. Iskola köz

8. József Attila u.

9. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig

11. Rákóczi tér

12. Rippl-Rónai J. u.

13. Somssich P. u.

14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

15. Tallián Gy. köz

16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól - a Németh I. fasorig

17. Zárda köz

18. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

C) Belváros

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész)

1. 48-as Ifjúság u.

2. Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra)

3. Árpád u. a Kisgáti árokig

4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól

5. Baross G. u. az Anna u-tól

6. Berzsenyi park

7. Berzsenyi u. a József A. u-tól

8. Bethlen tér

9. Biczó F. köz

10. Biczó F. u.

11. Damjanich u.

12. Dési Huber u.

13. Fodor J. tér

14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól

15. Füredi u. a 61. sz. főútig

16. Gábor A. tér

17. Gróf Apponyi A. köz

18. Gróf Apponyi A. u.

19. Hársfa u.

20. Honvéd u. a 61. sz. főútig,

21. Hunyadi J. u. a 61. sz. főútig,

22. Irinyi J. u. a 61. sz. főútig,

23. Kanizsai u. a 61. sz. főútig

24. Kaposi Mór u.

25. Kereszt u.

26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 61. sz. főútig,

27. Dr. Kovács S. Gy. u.

28. Laktanya u.

29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól

30. Nemzetőrsor

31. Pázmány P. u. a 61. sz. főútig

32. Pete L. u.

33. Petőfi u. 61. sz. főútig,

34. Szántó köz

35. Szántó u.

36. Szent Imre u. a 61. sz. főútig

37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 61. sz. főútig

38. Vár u.

39. Vásártéri u.

40. Virág u. a 61. sz. főútig

41. Vöröstelek u.

42. Bereczk Sándor u.

43. Kaposvári György u.

D)

1. Honvéd u. végéig,

2. Arany tér,

3. Kisfaludy u. a Nádor u-ig.

II. ÖVEZET

(családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek)

az I., III., IV. övezeten kívüli területek

III. ÖVEZET

A) Lakótelepek

Szondi György utca, Búzavirág utca, Füredi út, Béke út által határolt övezet

Buzsáki utca, Fazekas Mihály utca, Bem József utca által határolt övezet

Béke út, Füredi út, 48-as Ifjúság útja által határolt övezet

Füredi út, 48-as Ifjúság útja, Arany János utca, Kisfaludy utca által határolt övezet

Füredi út, Arany János utca, Sávház által határolt övezet

B) Bevezető utak területe az I. övezet határáig

C) Gazdasági területek

Keleti iparterület

Dombóvári út - Guba Sándor úti iparterület

Pécsi utca iparterület I. (Cukorgyár)

Pécsi utcai iparterület II. (Húsüzem)

Jutai úti iparterület

Füredi úti iparterület

Nyugati iparterület (61-es főút mentén)

IV. ÖVEZET

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének:

a) 2. számú melléklete 2. pont alatt felsorolt helyi védelem alatt álló területek,

b) 4. számú melléklete 2. 1. pont alatti, helyi védelem alatt álló területek.

V. ÖVEZET

külterületek, illetve beépítésre nem szánt területek. „

2. melléklet a 11/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

1. IDÉNYJELLEGŰ ÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 2654 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 1539 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 2566 Ft/m2/hó

e) III/B, C és IV. övezet 1300 Ft/m2/hó

f) V. övezet 500 Ft/m2/hó

2. ALKALMI ÉS MOZGÓÁRUSÍTÁS

a) I./A,B övezet: -

b) I./C, D övezet: 1090 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 513 Ft/m2/nap

d) III/A. övezet: 1027 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet: 400 Ft/m2/nap

f) a Húsvéti és Karácsonyi Vásár időtartamára - az Önkormányzat által e célra kijelölt közterületen - a bérleti díj 207 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT

a) I. övezet A: 513 Ft/m2/hó

b) I. övezet B: 1027 Ft/m2/hó

c) I. övezet C, D: 899 Ft/m2/hó

d) II. övezet: 385 Ft/m2/hó

e) III/A övezet: 770 Ft/m2/hó

f) III/B, C; IV.;V övezet: 200 Ft/m2/hó

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A.B.: 154 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 128 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 102 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 102 Ft/m2/nap

e) III/B, C; IV.;V övezet -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 206 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 206 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 100 Ft/m2/nap

6. SÁTORGARÁZS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 1926 Ft/parkoló/hó

c) III/A övezet: 1926 Ft/parkoló/hó

d) III/B, C; IV.;V övezet: -

7. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 78 Ft/m2/nap

c) III/A övezet: 78 Ft/m2/nap

d) III/B, C; IV.;V övezet: 50 Ft/m2/nap

8. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A.B.: 1210 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 969 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 485 Ft/m2/hó

d) III/A övezet: 726 Ft/m2/hó

e) III/B, C; IV.;V övezet: 300 Ft/m2/hó

9. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A.B.: 969 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 726 Ft/m2/év

c) II. övezet: 364 Ft/m2/év

d) III övezet: 485 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet: -

10. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A. B.: 2 hónapig 25 Ft/m2/nap

3. hónaptól 49 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D.: 25 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 19 Ft/m2/nap

d) III/A övezet: 25 Ft/m2/nap

e) III/B, C övezet: 15 Ft/m2/nap

f) IV., V. övezet 10 Ft/m2/nap

11. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY VALAMENNYI ÖVEZETBEN

2 Ft/m2/nap, de minimum 3000 Ft/ nap

11.A PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A., B. 350 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D. és III./A övezet 300 Ft/m2/nap

c) II. övezet 150 Ft/m2/nap

d) III./B,C; IV, V. övezet 100 Ft/m2/nap

12. 1991. I. 1. ELŐTT KÖZTERÜLETRE ÉPÍTETT KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ LÉTESÍTMÉNY

a) I. övezet A. B.: 969 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D.: 726 Ft/m2/év

c) II. övezet 364 Ft/m2/év

d) III. övezet 485 Ft/m2/év

e) IV, V. övezet -

13. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet 900 Ft/m2/nap

b) II. övezet 700 Ft/m2/nap

c) III. övezet 800 Ft/m2/nap

e) IV, V övezet 300 Ft/m2/nap”


  Vissza az oldal tetejére