Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1. számú melléklet lép.

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

I. ÖVEZET

A) Történelmi városmag

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre

2. Ady E. utca,

3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig,

4. Berzsenyi u. a Kontássy u-ig

5. Budai N. A. u.

6. Csokonai V. M. u.

7. Dózsa Gy. u.

8. Európa park,

9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig,

10. Irányi D. u.

11. Kontrássy u.

12. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig

13. Kossuth tér

14. Megyeház u.

15. Múzeum u.

16. Noszlopy G. u.

17. Petőfi tér,

18. Rippl-Rónai tér

19. Széchenyi tér

20. Teleki u.

21. Újpiac tér

22. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig

23. Városház u.

B) Városközpont

(a történelmi városmagon kívüli rész)

1. Anna u.

2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig

3. Baross G. u. az Anna u-ig

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig

5. Ezredév u.

6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig

7. Iskola köz

8. József Attila u.

9. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig

11. Rákóczi tér

12. Rippl-Rónai J. u.

13. Somssich P. u.

14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

15. Tallián Gy. köz

16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól - a Németh I. fasorig

17. Zárda köz

18. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

C) Belváros

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész)

1. 48-as Ifjúság u.

2. Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra)

3. Árpád u. a Kisgáti árokig

4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól

5. Baross G. u. az Anna u-tól

6. Berzsenyi park

7. Berzsenyi u. a József A. u-tól

8. Bethlen tér

9. Biczó F. köz

10. Biczó F. u.

11. Damjanich u.

12. Dési Huber u.

13. Fodor J. tér

14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól

15. Füredi u. a 61. sz. főútig

16. Gábor A. tér

17. Gróf Apponyi A. köz

18. Gróf Apponyi A. u.

19. Hársfa u.

20. Honvéd u. a 61. sz. főútig,

21. Hunyadi J. u. a 61. sz. főútig,

22. Irinyi J. u. a 61. sz. főútig,

23. Kanizsai u. a 61. sz. főútig

24. Kaposi Mór u.

25. Kereszt u.

26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 61. sz. főútig,

27. Dr. Kovács S. Gy. u.

28. Laktanya u.

29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól

30. Nemzetőrsor

31. Pázmány P. u. a 61. sz. főútig

32. Pete L. u.

33. Petőfi u. 61. sz. főútig,

34. Szántó köz

35. Szántó u.

36. Szent Imre u. a 61. sz. főútig

37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 61. sz. főútig

38. Vár u.

39. Vásártéri u.

40. Virág u. a 61. sz. főútig

41. Vöröstelek u.

42. Bereczk Sándor u.

43. Kaposvári György u.

D)

1. Honvéd u. végéig,

2. Arany tér,

3. Kisfaludy u. a Nádor u-ig.

II. ÖVEZET

(családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek)

az I., III., IV. övezeten kívüli területek

III. ÖVEZET

A) Lakótelepek

Szondi György utca, Búzavirág utca, Füredi út, Béke út által határolt övezet

Buzsáki utca, Fazekas Mihály utca, Bem József utca által határolt övezet

Béke út, Füredi út, 48-as Ifjúság útja által határolt övezet

Füredi út, 48-as Ifjúság útja, Arany János utca, Kisfaludy utca által határolt övezet

Füredi út, Arany János utca, Sávház által határolt övezet

B) Bevezető utak területe az I. övezet határáig

C) Gazdasági területek

Keleti iparterület

Dombóvári út - Guba Sándor úti iparterület

Pécsi utca iparterület I. (Cukorgyár)

Pécsi utcai iparterület II. (Húsüzem)

Jutai úti iparterület

Füredi úti iparterület

Nyugati iparterület (61-es főút mentén)

IV. ÖVEZET

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének:

a) 2. számú melléklete 2. pont alatt felsorolt helyi védelem alatt álló területek,

b) 4. számú melléklete 2.1. pont alatti, helyi védelem alatt álló területei

V. ÖVEZET

külterületek, illetve beépítésre nem szánt területek.”

2. melléklet a 12/ 2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap
358 282 256 256 256
Megállító tábla
Ft/m2/nap
256 192 192 192 192
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó
1921 1536 1280 1280 1280
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó
1153 897 769 769 769
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobíliák)
Ft/m2/nap
154 114 83 83 83
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó
0 1025 1025 1025 1025

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére