Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15/2006. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2005. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

17 583 979 e Ft bevétellel

17 506 978 e Ft kiadással

77 001 e Ft többlettel

832 147 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal

828 733 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 15 287 779 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 14 751 403 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6 975 472 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 268 776 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 021 888 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 53 975 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 357 190 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2 296 200 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 2 755 575 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 1 019 751 e Ft-ban

- a felújítások összegét 649 883 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 424 492 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 44 042 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

6. § A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

8. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A pénzmaradvány az intézmények esetében 491 342 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 337 391 e Ft.

Az Önkormányzati vagyon

9. § Az Önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 56 575 363 e Ft-ban állapítja meg.

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

10. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. § A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. április 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

28. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

31. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

32. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

33. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

34. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

35. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

36. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

37. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

38. melléklet a 15/2006. (V. 04.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére