Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 18/2006. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelet hatályba léptetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2006. május 1. napján hatályba lép.

2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 21. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. április 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére