Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat intézményei közpénzek felhasználására vonatkozó jelentéstételi kötelezettségéről szóló - a 14/2005. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított - 55/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közélet tisztaságának megőrzése és a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatósága érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat intézményei közpénzek felhasználására vonatkozó jelentéstételi kötelezettségéről szóló - a 14/2005. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított - 55/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lejelentett adatokat külön jogszabályban meghatározott módon *  a kaposvári honlapon közzé kell tenni.”

2. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére