Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló - többször módosított 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja.

1. § A kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 11/A. §-a és az előtte szereplő cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„Virágos Kaposvárért” díj”

11/A. § (1) „Virágos Kaposvárért” díj adományozható azon magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek, közösségnek, aki, illetve amely Kaposvár tiszta, rendezett, virágosított arculatához kiemelkedően hozzájárul.

(2) A „Virágos Kaposvárért” díjat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Közgyűlés adományozza.

(3) A „Virágos Kaposvárért” díj odaítélését megelőzően a Kaposvári Városszépítő Egyesület véleményét ki kell kérni.

(4) Évente egy db „Virágos Kaposvárért” díj adományozható.

(5) A „Virágos Kaposvárért” díjjal bronz plakett, valamint a Környezetvédelmi Alap terhére, a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 20%-ának - ezer forintra kerekítve - megfelelő természetbeni juttatás jár.

(6) A (4) bekezdésben szereplő díj 14x14 cm-es felakasztható, fa keretbe illesztett 7,5x7,5 cm-es margarétát ábrázoló bronz plakett, amelyen „Virágos Kaposvárért” felirat szerepel.”

2. § A R. 11/B. §-a és az előtte szereplő cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„Virágos ház” díj”

11/B. § (1) A „Virágos ház” díj adományozható azon magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek, közösségnek, aki, illetve amely Kaposvár városban lévő lakóházát, illetve lakóépületét, székházát, telephelyét, intézményét és annak környezetét tiszta, rendezett, virágosított, építészetileg és kertészetileg folyamatosan kiemelkedően kezelt állapotban tartja.

(2) A „Virágos ház” díjat a pályázat benyújtását követően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Közgyűlés adományozza.

(3) Évente legfeljebb tíz db „Virágos ház” díj adományozható.

(4) A „Virágos ház” díjra a Bizottság minden év augusztus 15. napjáig pályázatot ír ki. A beérkezett pályázatokat helyszíni szemlét követően Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Kaposvári Városszépítő Egyesület szakértőiből álló, a Bizottság által felkért három fős szakértői csoport véleményezi.

(5) A „Virágos ház” díjjal oklevél és „Virágos ház” feliratú 16x16 cm-es kerámia tábla jár első alkalommal.

(6) Ismételt „Virágos ház” díj elnyerése esetén a díj oklevéllel és 5000 Ft értékű tárgyjutalommal jár.

(7) A „Virágos ház” díj pályázatában külön elbírálás alá kerülnek az ablakok és az erkélyek. A díjazott erkélyeket és ablakokat gondozók tárgyjutalomban részesülnek. A tárgyjutalom legfeljebb tíz db 5000 Ft-os vásárlási utalvány.

(8) A pályázat kiírója köteles megjelölni a felhívásban a kiosztható jutalmak körét.”

3. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére