Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a (2), (3), (4), (5), bekezdésének számozása (1), (2), (3), (4) bekezdésre változik.

2. § E rendelet 2006. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. július 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére