Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 55. § (2) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló KTM rendelet 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. tv. 12. §-ában, az utak fogalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) sz. KM rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 54/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap


379


299


271


271


271
Megállító tábla
Ft/m2/nap

271

204

204

204

204
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó

2036

1628

1357

1357

1357
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó


1222


951


815


815


815
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobíliák)
Ft/m2/nap


163


121


88


88


88
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó

0

1154

1154

1154

1154

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére