Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Tv.) 2. § és 4. § (4) bekezdésében valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás díját a Közgyűlés határozza meg. A folyékony hulladék gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb:

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között nyújtott szolgáltatás esetén 2554 Ft fordulónkénti alapár + 516 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + ÁFA.

b) Vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után nyújtott szolgáltatás esetén 2554 Ft fordulónkénti alapár + 788 Ft/m3 mennyiségi díjtétel + ÁFA.”

2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére