Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 72/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló, többször módosított 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A természet adta környezet, s a táj az ember életét gazdagító, széppé tevő, egyedülálló érték.

Az állampolgárok nemes feladata, egyben kötelessége e kincs őrzése, megóvása és széppé formálása. A lakóhely csak akkor lesz igazi otthon, ha polgárai sajátjukként óvják fáit, vizeit, virágait, utcáit, tereit és épületeit.

Fentiek érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ötv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Deseda tó és környékének természeti értékei megőrzése és védelme érdekében a tó és környékének használatáról és védelméről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Deseda tó és környéke használatáról és védelméről szóló -többször módosított- 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a „Deseda és környezete” elnevezéssel a külön önkormányzati rendeletben *  a Deseda tó mellett fekvő helyi jelentőségű védett természeti területként jelölt területre terjed ki.”

2. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 21. §-a, a 23. § (1) bekezdése, a 29. §-a, a 30. §-a, a 32. § (2) bekezdése, valamint a 38. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére