Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 75//2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) preambuluma helyébe a következő preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:”

2. § A R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kaposvár város közigazgatási területén hirdető-berendezés e rendelet, valamint a külön önkormányzati rendelet *  előírásainak figyelembevételével helyezhető el.”

3. § (1) A R. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a szabályozási tervben *  megtartandó zöldfelületként jelölt területeken,”

(2) A R. 6. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott helyeken.”

4. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére