Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 76/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, melynek csak az 50%-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesül a Kártya igénylésének időpontjában.”

2. § E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére