Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 78/2006. (XII. 22.) számú rendelete

az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 102. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kötv. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A térítési díj mértéke az intézményben meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) a Kötv. 115. § (1) bekezdés a) pontja esetén 25%-a,

b) a Kötv. 115. § (1) bekezdés b) pontja esetén 25%-a,

c) a Kötv. 115. § (1) bekezdés d) pontja esetén 40%-a,

d) alapfokú művészetoktatási intézményben:

da) 18 éven aluli előkészítős tanulók esetén 5%-a,

db) 18 éven aluli nem előkészítős tanulók esetén 10%-a,

dc) 18 év feletti, de 22 éven aluli előkészítős tanulók esetén 15%-a,

dd) 18 év feletti, de 22 éven aluli nem előkészítős tanulók esetén 30%-a.

(2) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés a), b) és c) pontokban meghatározott mértéke:

a) 4,51 tanulmányi átlag felett 50%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 25%-kal csökken.

(3) Tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés d) pontban meghatározott mértéke:

a) 4,51 tanulmányi átlag felett 20%-kal,

b) 3,51-4,5 tanulmányi átlag esetén 10%-kal csökken.”

2. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A tandíj összege nem előkészítős tanulóknál a Kötv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada, előkészítős tanulóknál ennek 50%-a.”

3. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére