Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 79/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló - többször módosított- 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7/B. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7/B. § A rendelet 9. számú mellékletének d) pontjában felsorolt szolgálati lakások lakbérének mértékét e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.”

2. § (1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 7. számú mellékletének C) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére