Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 82/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy

- előre váltott 150 Ft

- gépkocsi vezetőnél 230 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 3195 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2347 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 4195 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 3092 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1413 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 15 000 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1395 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 230 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 300 Ft”

2. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A megállapított viteldíjon felül

a) 1500 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki

aa) az utazási feltételek megsértésével csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat,

ab) kutya kivételével - élő állatot visz be a járműbe;

ac) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

b) 4200 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki

ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;

bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;

bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít, 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 5200 Ft.

c) 3000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni a díjon, illetőleg az a) és b) pontokban meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki.

(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja 48 órán, illetve két munkanapon belül, a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 420 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.”

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 295 375
b) óradíjtétel Ft/óra 1475 1875
c) legcsekélyebb díj
(30 km)
Ft 8850 11 250

4. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére