Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító, 2/2006. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 22 845 347 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 24 681 473 e Ft-ra, a hiány összege 1 836 126 e Ft-ra változik.

A költségvetési létszámkeret 3258 főre módosul.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 15 623 365 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 16 298 527 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 549 013 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 392 193 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 662 343 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 82 153 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 304 751 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7 221 982 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 8 382 946 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 4 020 867 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2 887 368 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 339 719 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 46 815 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a felvehető folyószámla hitel összege 466 995 e Ft-ra változik.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 310 272 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1c.1. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

2a. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

4b.1. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2007. (III. 02.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére