Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, valamint a 44/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a hatályát veszti.

2. § E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére