Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2007. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító, 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetését megállapító 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes kiadási előirányzat 22 023 886 e Ft-ra, a hiány összege 2 190 741 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 5 811 497 e Ft-ra

ebből:

- a felújítások összegét 2 701 187 e Ft-ra

módosítja a Közgyűlés.

2. § A R. 4. § (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege 2 190 741 e Ft-ra, ezen belül felhalmozási célú hitelek összege 1 589 687 e Ft-ra, ebből az Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretébe további felújítási és beruházási feladatokhoz igénybeveendő felhalmozási célhitel összege 933 774 e Ft-ra módosul.

3. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

4. § A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

5. § A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

6. § A R. 29. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„29. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 600 Ft/m3.”

Záró rendelkezés

7. § E rendelet a 6. § kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. E rendelet 6. §-a 2007. május 01-jével lép hatályba.

Kaposvár, 2007. április 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 16/2007. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 16/2007. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 16/2007. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 16/2007. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére