Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6/C. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 6/C. § (3) bekezdése alapján elszállíttatott járművek esetében a jármű üzemeltetője az elszállításért, tárolásért és őrzésért az alábbi díjakat köteles megfizetni:

a) A jármű elszállításának költsége:

aa) személygépkocsi és motorkerékpár esetén: 7300 Ft

ab) nem személygépkocsi esetén: 10 500 Ft

b) A járművek tárolásának és őrzésének költsége 156 Ft/nap

A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

(5) Az elszállítás megszakítása esetén a jármű üzemeltetője az a) pontban meghatározott összeg 50%-át köteles megfizetni.”

2. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. április 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére