Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló a 47/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A szabálysértésekről szóló a 47/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Aki a közterületet beszennyezi, ott hulladékot dob el, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

2. § A R. az alábbi 7/A. §-al egészül ki:

„(1) Aki közterületen *  szeszesitalt fogyaszt, megvalósítja a külön jogszabályban *  meghatározott szabálysértést és az ott megjelölt pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő tízezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Nem terjed ki a (1) bekezdés hatálya az érvényes közterület- használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre.”

3. § A R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Aki a Deseda tó területén a partról vagy csónakról érvénytelen horgászengedéllyel vagy horgászengedély nélkül, vagy a Városligeti tavon horgászik, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

4. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. április 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére