Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az üzemeltető köteles a kerékbilincs alkalmazásával felmerülő költségek térítéseként 6000 Ft + ÁFA összeget megfizetni.”

2. § E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére