Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) Művészetek Kincsesháza

(Vaszary Képtár).”

2. § A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 35/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez

A Kaposvár Kártya kedvezményeinek mértéke és felhasználhatósági köre:

Intézmények, társaságok A kedvezmény mértéke
Együd Árpád Művelődési Központ
(Szentjakabi Nyári Esték)
belépőjegy árából
40%
Városi Sportcsarnok
(Kaposvári KK Kft., Kaposvári Röplabda Sport Kft.)
(I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések)
belépőjegy árából
20%
Rákóczi Stadion
(hivatalos labdarugó mérkőzések)
belépőjegy árából
20%
Városi Fürdő és Virágfürdő Kaposvár
(Felnőtt és diák-nyugdíjas: belépő, délutáni jegy, úszó jegy, uszoda jegy, kádjegy, 2 órás nyugdíjas jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)
belépőjegy/bérlet árából
30%
Csiky Gergely Színház
(alap, ifjúsági, nyugdíjas bérlet)
bérlet árából
20%
Jégcsarnok
(belépőjegy és bérlet)
belépőjegy/bérlet árából
20%
Művészetek Kincsesháza
Vaszary Képtár
Vaszary Emlékház (a Vaszary Képtárban megváltott jegy esetén)
Kombinált jegy váltása esetén
belépőjegy árából
30%
30%
50%

  Vissza az oldal tetejére