Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló - többször módosított - 7/1991. (IV. 09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Vonaljegy - előre váltott 160 Ft

- gépkocsi vezetőnél 240 Ft

b) Egyvonalas bérletjegy 3365 Ft

c) Egyvonalas fél havi bérletjegy 2472 Ft

d) Összvonalas bérletjegy 4415 Ft

e) Összvonalas fél havi bérletjegy 3252 Ft

f) Összvonalas heti bérletjegy 1488 Ft

g) Arckép nélküli összvonalas bérletjegy 15 850 Ft

h) Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy 1485 Ft

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbusz járatokon (idény, fürdő, temetői járatok, alkalmi rendezvényekre közlekedő járatok) alkalmazható legmagasabb díjak:

a) ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg: 240 Ft

b) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja: 320 Ft”

2. § A R. 6. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(1) A megállapított viteldíjon felül

b) 4450 Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki

ba) jegy nélkül, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe;

bb) olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs olvashatóan tintával rávezetve;

bc) kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít, 8 napon belüli fizetés esetén a pótdíj 5500 Ft.”

3. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja 48 órán, illetve két munkanapon belül, a vállalkozó által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül pótdíj fizetése alól, de 440 Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.”

4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Díjcsoport Mennyiségi egység Szóló autóbusz Csuklós autóbusz
a) kilométer díj Ft/km 310 395
b) óradíjtétel Ft/óra 1550 1975
c) legcsekélyebb díj
(30 km)
Ft 9300 11 850

5. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére