Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 55/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető - berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) Beépítésre nem szánt területeken, függetlenül azok övezeti besorolásától.”

2. § A R. 6. § (3) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

h) közterületen kívül óriásplakát.”

3. § A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 55/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap


407


321


291


291


291
Megállító tábla
Ft/m2/nap

291

219

219

219

219
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó

2.189

1.750

1.459

1.459

1.459
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó


1.314


1.022


876


876


876
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobiliák)
Ft/m2/nap


175


130


95


95


95
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó

0

1.241

1.241

1.241

1.241

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére