Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A szabálysértésekről szóló többször módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Aki Kaposvár város külterületén zöldhulladékot október 1-től április 30-ig terjedő engedélyezett időszakon túl, illetőleg az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett időtartamtól eltérően éget, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(2) A R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Deseda-tó és környezetében, mint helyi védelem alatt álló természetvédelmi területen elhelyezkedő zártkertekben zöldhulladék égetése tilos. Aki a tilalmat megszegi, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(3) A R. 12. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő tízezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

2. § E rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére