Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2007. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Megyeház utca - Fő utca - Irányi Dániel utca - Somogy pavilonsor által határolt tömbre a Somogy Áruház területére kiterjedően a KSZT, a jelen rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapnak megfelelően módosul.

2. § E rendelet 2007. november 12. napján lép hatályba. A rendelet előírásait folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 59/2007. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére