Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2007. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről Kaposvár, Kossuth Lajos utca 910 hrsz.- 921.hrsz.-ú, ingatlanok által határolt területek vonatkozásában

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelet 2. §-ában felsorolt ingatlanokra a szabályozási terv módosításának hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

2. § A változtatási tilalom az alábbi területekre terjed ki:

Kossuth Lajos utca:

- 910. hrsz.

- 911. hrsz.

- 912. hrsz.

- 914. hrsz.

- 915. hrsz.

- 916. hrsz.

- 917. hrsz.

- 918. hrsz.

- 919. hrsz.

- 920. hrsz.

- 921. hrsz.

3. § (1) E rendelet 2007. december 10. napján lép hatályba.

(2) A 2. §-ban jelölt területre vonatkozó szabályozás terv hatálybalépésével e rendelet hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. december 6.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére