Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító, 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetését megállapító 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 21 130 352 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 28 139 194 e Ft-ra, a hiány összege 7 008 842 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 16 589 583 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 17 320 230 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 849 215 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 470 614 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 949 505 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 60 308 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 773 522 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- működési célú céltartalékot 146 659 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 4 540 769 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kötvénykibocsátást 4 454 097 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 10 818 964 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 153 032 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2 808 309 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 363 829 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 76 442 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 3 110 077 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § (1) A R. 4. §-a (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege 1 797 042 e Ft-ra, ezen belül a felhalmozási célú hitelek összege 1 575 406 e Ft-ra módosul. A 221 636 e Ft működési hiány finanszírozására a jóváhagyott folyószámlahitel keret terhére kerül sor.

4. § A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének (önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) és 2/a számú mellékletének (részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) és 3/a számú melléklete (részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 3 256 736 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

Kaposvár, 2008. március 05.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1c.1. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

2a. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

2b. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

3b. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

3c. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

4b.1. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

6a. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére