Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„Szociális körülmények alapján adható kedvezmények

7. § (1) 50%-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, hallgató, ahol a család összes jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 1000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van.

(2) 25%-os térítési díj (kivéve az étkezési térítési díj), illetve tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, hallgató, ahol a család összes jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot 10 000 forinttal meghaladó összeghatár alatt van.

(3) Alapfokú művészetoktatási intézményekben térítési díj, illetve tandíj megfizetése kapcsán legfeljebb 5 havi részletfizetési kedvezményben részesülhet az a tanuló, hallgató, ahol a család külön törvényben meghatározott (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § 1. bekezdés a) pontja) összes jövedelmének egy főre eső összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. A kérelemhez csatolni kell a családban élők jövedelemigazolását.”

2. § E rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére