Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. március 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 14/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak

Megnevezés Mértékegység Díjtételek áfa nélkül*
I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjtételek
1. Alapdíjak
a) Fűtési alapdíj Ft/légm3/év 292,44
b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/légm3/év 74,04
c) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/légm3/év 366,48
2. Hődíj Ft/GJ 3.246,00
3. Használati melegvíz felmelegítési díja Ft/vízm3 876,00
* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A hőfelhasználás mennyiségének megállapítása épületrészenkénti (épület hőfogadójában történő) mérésen alapul.

A hődíj megállapításának alapadatai:

Fűtött éves légtérfogat: 1 060 052 légm3

Használati melegvíz: 300 000 vízm3

Bevitt hőmennyiség: 385 740 GJ

Értékesített hőmennyiség: 298 216 GJ

1 m3 ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség: 0,27 GJ/vízm3


  Vissza az oldal tetejére