Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, illetve a vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról szóló - többször módosított - 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 16/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

E rendelet 1. §-ában meghatározott vízhasználók által fizetendő ivóvíz- és csatornahasználati díjak mértéke:

(A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.)

Legmagasabb hatósági ár Ft/m3
Lakossági díjak:
Ivóvíz díj: 210
Csatorna díj: 127
Közületi díjak:
Ivóvíz díj: 235
Csatorna díj: 314

  Vissza az oldal tetejére